Công văn đề nghị công ty M&C bàn giao Hồ sơ pháp lý của Chung cư Mỹ Thuận


UBND QUẬN 8                                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

UBND PHƯỜNG 16                                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————                                                        ———————————–

BAN QUẢN TRỊ                                Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 03 năm 2012

NHÀ CHUNG CƯ MỸ THUẬN

Số:  12.3 /2012 CV-BQT

V/v: Bàn giao hồ sơ pháp lý toà nhà                     Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN M&C

chung cư Mỹ Thuận và Hồ sơ quản lý

vận hành nhà chung cư Mỹ Thuận.            

 

 

  Thực hiện QĐ số 08/2008/QĐ-BXD ngày 28/05/2008 về Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư.

-Căn cứ Điều 12-QĐ 08/2008: Trách nhiệm và quyền hạn của Ban Quản trị nhà chung cư;

-Căn cứ Điều 13-QĐ số 08/2008: Chủ đầu tư trong quản lý sử dụng nhà chung cư;

Ban Quản trị nhà chung cư Mỹ Thuận đề nghị công ty cổ phần M&C nội dung như sau:

Để thuận tiện cho việc bàn giao, Ban Quản trị đề nghị công ty bàn giao theo danh mục dưới đây:

Xin lưu ý là Quý công ty phải bàn giao hồ sơ có giá trị pháp lý (bản chính hoặc bản photo có thị thực sao y bản chính tất cả các hồ sơ bàn giao). Ban Quản trị không chấp nhận hồ sơ photo không có thị thực như trong đợt bàn giao đầu tiên ngày 06/07/2011.

I. CÁC HỒ SƠ LIÊN QUAN ĐẾN QUÁ TRÌNH BẢO TRÌ, VẬN HÀNH NHÀ   CHUNG CƯ MỸ THUẬN :

Yêu cầu Công ty cổ phần M&C bàn giao hồ sơ có liên quan đến quản lý sử dụng nhà chung cư đối với phần sở hữu chung quy định tại Điều 8-QĐ số 08/2008/QĐ-BXD.

A. Hồ sơ pháp lý gồm :

a) Quyết định giao đất của dự án;

b) Giấy chứng nhận chủ quyền công trình;
c) Quyết định phê duyệt dự án đầu tư của cơ quan có thẩm quyền;
d) Thỏa thuận của đơn vị chuyên ngành về cấp điện, nước, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường, an toàn vận hành thiết bị;
e) Biên bản nghiệm thu kết quả thử nghiệm, vận hành đồng bộ hệ thống thiết bị, hệ thống phòng chống cháy nổ, đường ống kỹ thuật có trong công trình xây dựng (được lập theo quy định);
f) Giấy phép chấp thuận an toàn PCCC của sở CA PCCC

g)Hồ sơ, lý lịch, nguồn gốc xuất xứ của thiết bị trang bị cho chung cư và các chứng chỉ, kiểm định chất lượng cho phép đủ điều kiện đưa vào sử dụng ;
h) Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng đưa vào sử dụng theo quy định và Giấy chứng nhận sự phù hợp về chất lượng của công trình xây dựng ;
i) Quy trình bảo hành, bảo trì của nhà chung cư và thiết bị lắp đặt theo thiết kế được phê duyệt ;
j) Phiếu bảo hành công trình, bảo hành căn hộ (trong phiếu bảo hành phải thể hiện cụ thể sơ đồ hệ thống cấp điện, cấp nước sinh hoạt, nước thải, thông tin truyền thông… đối tượng được bảo hành, điều kiện cụ thể và thời gian bảo hành, địa chỉ liên hệ với đơn vị, tổ chức thực hiện bảo hành, quyền và trách nhiệm cụ thể của chủ sử dụng công trình, căn hộ) ;
k) Diện tích cơ cấu của các căn hộ (tính theo m2 sàn căn hộ);
l) Bản vẽ hoàn công công trình gồm:
+ Bản vẽ hoàn công tổng mặt bằng công trình, các công trình xây dựng phụ trợ có liên quan và hoàn công căn hộ.
+ Bản vẽ hoàn công hệ thống cấp điện, cấp nước sinh hoạt, hệ thống thoát nước sinh hoạt, thoát nước mái, hệ thống thông tin truyền thông, hệ thống thu gom rác, các hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngầm của nhà chung cư và căn hộ.

B. Hồ sơ kỹ thuật gồm :

1-      Hồ sơ hệ thống chống sét;

2-      Hồ sơ đo điện trở đến hiện tại

3-  Hồ sơ hệ thống chữa cháy;

4-  Hồ sơ hệ thống cấp điện;

5-      Hồ sơ máy phát điện dự phòng ;

6-  Hồ sơ hệ thống cấp nước;

7-   Hồ sơ hệ thống thang máy;

8-   Hồ sơ kiểm định thang máy

9-   Hồ sơ hệ thống cáp điện thoại, internet;

10-   Hồ sơ hệ thống cáp truyền hình;

11-   Hồ sơ hệ thống thoát nước và xử lý nước thải;

 12-   Các tiêu chuẩn kỹ thuật bảo trì thiết bị, máy móc;

13-   Sổ theo dõi quá trình vận hành thiết bị máy móc (nhật ký duy tu, bảo dưỡng, vận hành, …);

14-  Hồ sơ, tài liệu kiểm tra định kỳ công trình hoặc các bộ phận, hạng mục công trình trong thời gian khai thác sử dụng ;

15-  Bản vẽ chi tiết hạ tầng ngầm của từng loại căn hộ về điện, nước, điện thoại, internet, cáp       truyền hình ;

16-   Hồ sơ liên quan đến phí quản lý (toàn bộ các chứng từ Thu-Chi từ ngày 01/04/2006 đến nay)

17-  Huê hồng nhà cung cấp dịch vụ Viettel, Caps truyền hình chuyển khoản công ty cổ phần      M&C (từ ngày các dịch vụ được cung cấp cho toà nhà chung cư đến nay);

 18-   Các hồ sơ liên quan khác …

II. BÀN GIAO PHẦN DIỆN TÍCH CHIẾM DỤNG VÀ THANH TOÁN PHÍ DỊCH VỤ :

 1. Toàn bộ diện tích tầng kỹ thuật lô B chung cư Mỹ Thuận thuộc phần diện tích chung của tất cả chủ sở hữu nhà chung cư, Công ty cổ phần M&C bố trí cho nhân viên Ban QL, đội bảo vệ ở tại tầng kỹ thuật lô B gồm có:

– Gia đình ô. Bùi Công Vũ: đến ở ngày 20/07/2007 (vợ và 2 con).

– Ô. Tạ Diệp Kim, Ô. Đỗ Thành Tâm: đến ở ngày 01/02/2006.

– Thời gian gần đây ô. Tâm và con gái ở tại tầng kỹ thuật lô B.

– Ô. Tạ Diệp Kim xuống ở tại văn phòng Ban QL.

 2. Yêu cầu công ty cổ phần M&C thanh toán tất cả các chi phí dịch vụ (gồm: phí quản lý, tiền điện, tiền nước, …) của nhân viên công ty do công ty bố trí tại tầng kỹ thuật lô B, đã sử dụng dịch vụ trong thời gian sử dụng toàn bộ tầng kỹ thuật lô B.

Sau khi tiếp nhận danh mục yêu cầu bàn giao này từ Ban Quản trị nhà chung cư Mỹ Thuận, nếu phía công ty không đồng ý với yêu cầu bàn giao nào thì phải trả lời bằng công văn cho Ban Quản trị cho biết lý do từ chối bàn giao. Văn bản trả lời này phải được đóng dấu ký tên bởi lãnh đạo có thẩm quyền của công ty cổ phần M&C.

Đối với các hợp đồng mà công ty cổ phần M&C đã ký với các nhà cung cấp dịch vụ như: Tập đoàn viễn thông quân đội (công ty viễn thông Viettel: điện thoại và internet); công ty cổ phần V.T.S.G (đại lý Đài truyền hình Tp.HCM-Trung tâm truyền hình Cáp HTVC), ….. Ban Quản trị yêu cầu tổ chức bàn giao Ba bên (Nhà cung cấp dịch vụ – công ty cổ phần M&C – Ban Quản trị).

Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của 274 chủ sở hữu căn hộ và người sử dụng nhà chung cư tại chung cư Mỹ Thuận Phường 16 – Quận 8, Ban Quản trị yêu cầu Công ty cổ phần M&C sớm giải quyết các đề nghị, yêu cầu trên và sớm thực hiện các ý kiến kết luận của Đoàn kiểm tra liên ngành do UBND Quận 8 tại cuộc họp ngày 05/05/2011 (trong đó có lộ trình bàn giao quản lý chung cư).

Thời hạn để thực hiện toàn bộ các đề nghị và yêu cầu trên của chúng tôi là từ nay đến hết ngày 15/04/2012. Rất mong nhận được sự hợp tác, giúp đỡ, giải quyết của Quý Công ty.

Việc bàn giao sẽ có sự chứng kiến của đại diện bên giao, đại diện bên nhận, đại diện chứng kiến UBND Q8, Phường 16.

Trân trọng kính chào./.

TM. BAN QUẢN TRỊ NHÀ CHUNG CƯ

TRƯỞNG BAN

Nơi nhận

-Như trên

-UBND Q8   (để b/c)

-UBND P16  (để b/c)

-Lưu

 

Advertisements

One Response to Công văn đề nghị công ty M&C bàn giao Hồ sơ pháp lý của Chung cư Mỹ Thuận

 1. Trưởng BQT nhà chung cư Mỹ Thuận says:

  K/G toàn thể Cư dân chung cư Mỹ Thuận,
  Thay mặt BQT chung cư, tôi xin gửi lời chúc sức khoẻ đến tất cả Cư dân chung cư.
  Tôi xin phép được báo cáo về vấn đề thực hiện QĐ 08/2008/QĐ-BXD về Quy chế quản lý và sử dụng nhà chung cư tại chung cư Mỹ Thuận.
  Ngày 05/05/2011 BQT đề nghị Tập đoàn M&C chuẩn bị tập hợp hồ sơ quản lý để bàn giao cho BQT theo QĐ số 08/2008/QĐ BXD. Đại diện Tập đoàn M&C là P.TGĐ Nguyễn Trọng Hoàng nói: ” việc bàn giao cần có lộ trình”.
  Ngày 19/03/2012 BQT đã gửi Tập đoàn M&C văn bản số 12.3/2012/CV-BQT yêu cầu bàn giao hồ sơ quản lý và bàn giao phần diện tích sở hữu chung chung cư Mỹ Thuận. Đồng thời ngày 26/3/2012 BQT tiếp tục gửi văn bản số 17.3/2012 nhắc lại lần hai thực hiện bàn giao và tiếp nhận. Được biết Tập đoàn M&C là CĐT dự án chung cư Mỹ Thuận năm 2004 và cũng là liên doanh (2009) các đơn vị: Saigontourist, Vietcombank, ngân hàng Đông Á, chứng khoán Đông Á xây toà nhà M&C tại 34A Tôn Đức Thắng QI do công ty CP địa ốc Saigon M&C làm CĐT (cty cp địa ốc Saigon M&C là đơn vị trực thuộc Tập đoàn M&C có cùng logo, website, email, số điện thoại, địa chỉ).
  Một tháng hai văn bản BQT gửi Tập đoàn M&C, BQT không nhận được văn bản phúc đáp của Tập đoàn M&C, việc này được hiểu là: mặc nhiên Tập đoàn M&C chấp nhận thực hiện QĐ số 08/2008/QĐ-BXD về Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư, cụ thể là thực hiện Điều 13 cùa QĐ này (mời tham khảo tại mục văn bản pháp luật trong website chung cư Mỹ Thuận).
  Ngày 16/4/2012 BQT bố trí nhân sự để nhận bàn giao từ Tập đoàn M&C. Nhưng Tập đoàn M&C không đến chung cư, không thực hiện việc bàn giao hồ sơ cũng như phần diện tích sở hữu chung nhà chung cư Mỹ Thuận. Và cũng không có văn bản cho biết lý do.
  Như vậy đã khá rõ và bộc lộ trách nhiệm, thái độ của Tập đoàn M&C đối với chung cư Mỹ Thuận. Họ muốn gì ở chúng ta???
  Tập đoàn M&C bất chấp yêu cầu của BQT, không thực hiện việc bàn giao đã được quy định bằng pháp chế tại QĐ số 08/2008/QĐ-BXD về Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư.
  Những hạng mục tồn tại của chung cư Tập đoàn M&C phải thực hiện để hoàn tất dự án gồm: công viên nhà trẻ (đất xây công viên nhà trẻ được P.QLĐT Q8 giải toả tháng 1/2009 nhưng Tập đoàn M&C không thi công); khắc phục các lỗi kỹ thuật của bể xử lý nước thải, xử lý mùi hôi thối nồng nặc của bể, xử lý các đường nứt dọc đứng của bể nhằm tránh chất thải rò rỉ, vỡ bể chứa chất thải chung cư; hoàn chỉnh mặt sàn tầng hầm (nơi để xe) (sàn tầng hầm chưa láng mặt sàn do Tập đoàn M&C giao căn hộ trễ); trám khe co giãn giữa ba lô A,B,C chung cư; lắp đặt hộp thư căn hộ tại sảnh chính tầng trệt mỗi lô (CV số 27.06/M&C ngày 16/03/2006 đã đồng ý lắp đặt hộp thư) và một số các liên quan tồn tại cần khắc phục do lỗi kỹ thuật hạng mục chưa hoàn chỉnh.
  Từ khi giao căn hộ tháng 10/2005 đến nay, Tập đoàn M&C đã bỏ mặc chúng ta không thực hiện các hạng mục còn lại của dự án, dự án chưa hoàn chỉnh nhưng đã đưa vào sử dụng gây thêm nhiều hư hại. Tập đoàn M&C cố tình không thi công, kéo dài, không hoàn tất dự án đồng nghĩa với việc Giấy hồng chủ sở hữu căn hộ chưa biết bao giờ có để Cư dân nhập hộ khẩu. Ảnh hưởng rất lớn đối với sự tổn thất về tinh thần, vật chất, … của chúng ta.
  Ban QL-VH là đơn vị trực thuộc Tập đoàn M&C phụ trách trực tiếp công tác quản lý vận hành, chịu trách nhiệm duy tu bảo dưỡng trang thiết bị máy móc toà nhà chung cư, thực hiện nhiệm vụ thu phí quản lý và Hoàng Mạnh Sơn – kế toán Tập đoàn M&C mỗi tuần đến ban QL lấy tiền đem về Tập đoàn M&C. Những khiếm khuyết, lỗi kỹ thuật nhiều hạng mục, cần duy tu bảo dưỡng thì kinh phí phải được trích ra từ phí QL (Điều 17-QĐ số 08/2008: kinh phí ql-vh phần sở hữu chung nhà chung cư bao gồm: 1. Chi phí cho DN QL-VH nhà chung cư bao gồm: a) Chi phí cho DN vận hành nhà chung cư; điều khiển hoạt động của hệ thống trang thiết bị và nhân công thực hiện các dịch vụ cho nhà chungc cư; các chi phí sử dụng năng lượng, nhiên liệu, vật liệu, duy tu bảo dưỡng thường xuyên và các chi phí khác để bảo đảm hoạt động của máy móc, thiết bị (như thang máy, máy bơm, thiết bị khác) thuộc phần sở hữu chung trong nhà chung cư. b) Chi phí phụ cấp trách nhiệm cho các thành viên BQT và các chi phí hợp lý khác phục vụ cho hoạt động của BQT), Điều 17 quy định đã rõ: phí QL để thực hiện những nội dung nào! Trách nhiệm của Ban QL-VH phải thực hiện những nội dung công việc nào.
  BQT đã đưa Ban QL QĐ số 08/2008 để thực hiện trách nhiệm của mình được quy định tại Điều 15, Điều 17 của QĐ này. Để tạo điều kiện cho Ban QL thực hiện đúng chức năng, sau khi BQT có QĐ UBND Q8 công nhận đã nhất trí: tạm thời chưa thực hiện Điều 12 điểm đ đối với Ban QL: ” Trực tiếp thu hoặc uỷ quyền cho doanh nghiệp ql-vh thu kinh phí ql-vh nhà chung cư”, tiếp tục để ban QL thu phí ql và đề nghị ban QL nghiêm túc thực hiện Điều 15-QĐ 08/2008 về báo cáo tài chính thu-chi.
  Ban QL thu phí ql, Tập đoàn M&C quản lý tài chánh, do đó việc công khai không thuộc trách nhiệm ban QL, mà là Tập đoàn M&C. Muốn duy tu bảo dưỡng, sửa chữa những hư hỏng và tất cả những liên quan đến công tác ql-vh chung cư ban QL phải thông qua Tập đoàn M&C. Tập đoàn M&C lúc nào cũng nói: “không có tiền!”. Như cách hành xử của Tập đoàn này từ năm 2005 đến nay chúng ta đã thấy không quan tâm đến sản phẩm họ làm ra, không đối thoại với khách hàng của họ, mặc dù báo chí, công luận lên tiếng họ vẫn mặc, thản nhiên.
  Tháng 11/2011 Tập đoàn M&C đã gửi hai văn bản kêu gọi sự đóng góp, chia sẻ khó khăn về tài chánh để Tập đoàn M&C thi công hoàn chỉnh dự án (những hạng mục của dự án chưa làm và khắc phục những lỗi kỹ thuật hạng mục làm chưa hoàn chỉnh), đây là vấn đề của Tập đoàn M&C đối với dự án chung cư, tài chánh họ phải tự thực hiện. Nhưng chúng ta vì quá bức xúc, chung cư được xây gần kênh Rạch Nhảy, tháng 2 lần bị bao vây bởi triều cường tràn từ kênh Rạch Nhảy, từ các hố ga, miệng cống chưa được nạo vét (chỉ được nạo vét khi chung cư được bàn giao UBND Quận) triều cường bao vây bốn bề. Mùi hôi thối nồng nặc từ bể chứa chất thải do Tập đoàn M&C chưa xử lý kỹ thuật (Tập đoàn M&C cam kết với Đoàn kiểm tra liên ngành do UBND Q8 tổ chức là khắc phục xong trước tháng 12/2011). BQT đã chuyển khoản số tiền gần nửa tỉ để Tập đoàn M&C thực hiện cam kết nhằm nhanh chóng hoàn tất dự án, sớm có Giấy hồng căn hộ. Nhưng, chúng ta lại tiếp tục phải chịu đựng khi Tập đoàn M&C cố tình trì hoãn thi công, BQT phải gửi văn bản Tập đoàn M&C, đồng thời nhiều cơ quan khác.
  Nếu cứ như tình trạng hiện nay, thì bao giờ công trình này Tập đoàn M&C mới hoàn tất, để Chính quyền Quận 8 cấp Giấy hồng chủ quyền căn hộ cho chúng ta? BQT đề nghị Quý Cư dân có ý kiến để giải quyết việc tồn tại đã quá lâu. Chúng ta là chủ đầu tư tài chánh, đóng tiền theo lịch do Tập đoàn M&C yêu cầu, chúng ta không vi phạm bất cứ điều nào trong HĐ MBCH, Tập đoàn M&C đã vi phạm rất nhiều Điều trong HĐ hứa MB khu CH cao tầng Mỹ Thuận (do Tập đoàn soạn) như: Điều 3 thời gian giao căn hộ (phạt Tập đoàn M&C 5%/giá trị phần vi phạm-căn cứ Điều 9 cam kết chung); Điều 4 chuyển quyền sở hữu sau 06 tháng kể từ ngày ký HĐ hứa MB khu CH cao tầng Mỹ Thuận (phạt 5%/giá trị phần vi phạm-căn cứ Điều 9 cam kết chung); Điều 9.2 cam kết của Bên B đã xem rõ vị trí khu đất xây dựng, bản thiết kế căn hộ, bản giới thiệu nội dung và đặc điểm kỹ thuật công trình cùng với hồ sơ pháp lý của khu chung cư Mỹ Thuận và bằng lòng sẽ mua căn hộ như đã tham khảo, nhưng Tập đoàn M&C đã vi phạm Điều 9.2 không thi công phòng sinh hoạt cộng đồng, không thi công phòng tập thể thao đa năng. Tháng 01/2007 Tập đoàn M&C chuyển từ HĐ hứa MB khu CH cao tầng Mỹ Thuận sang HĐ MBCH, lại tiếp tục vi phạm Điều 8 Giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ Điểm d: giấy chứng nhận QSHCH là 06 tháng kể từ ngày 01/07/2007 (phạt 5% giá trị của phần vi phạm-căn cứ Điều 18.3: Nếu một trong các Bên vi phạm các Điểu Khoản của HĐ này, thì phải chịu mức phạt tương đương 5% giá trị của phần vi phạm). Nhưng đại diện Tập đoàn M&C P.TGĐ Nguyễn Trọng Hoàng trả lời báo SGGP là không có các hạng mục như phòng sinh hoạt cộng đồng, phòng tập thể thao đa năng là không đúng). Sự vi phạm đã quá rõ ràng đối với HĐ họ tự soạn, hiện nay chúng ta chưa vội vàng cập đến, vấn đề này sẽ được Trọng tài kinh tế làm việc.
  Chúng ta còn giữ 5% giá trị mua căn hộ, số tiền này mỗi chúng ta sẽ phải trả cho Tập đoàn song song cùng lúc Tập đoàn này phải đưa Giấy CNQSHCH cho chủ sở hữu căn hộ, nhưng Giấy hồng do Quận cấp (không phải do Tập đoàn cấp). Nếu Tập đoàn M&C cố tình (như hiện nay) kéo dài dự án, thì chúng ta có thể mời CTy XD khác thực hiện tất cả các hạng mục tồn tại cũng như khắc phục các lỗi kỹ thuật do sai sót khi thi công. Và đề nghị Chính quyền cấp Giấy hồng sở hữu căn hộ cho chủ sở hữu căn hộ chung cư Mỹ Thuận. Đây là trách nhiệm của Tập đoàn M&C, nhưng Tập đoàn này đã tỏ rõ thái độ vô trách nhiệm với công trình, với khách hàng mua căn hộ của họ, vậy chúng ta tiếp tục chờ đợi gì ở Tập đoàn này?
  Kính đề nghị Quý Cư dân chung cư Mỹ Thuận cho BQT biết ý kiến để chúng tôi định hướng.
  Trân trọng kính chào./.
  TM.BAN QUẢN TRỊ NHÀ CHUNG CƯ MỸ THUẬN
  TRƯỞNG BAN
  Đặng Thị Ngọc Yến

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: