Ban Quản trị Chung cư Mỹ Thuận trả lời công văn số 121/2011 của Công ty Cổ phần M&C


         UBND QUẬN 8                            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
      UBND PHƯỜNG 16

————————

                                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————————–

        BAN QUẢN TRỊ

CHUNG CƯ MỸ THUẬN

—————-

                               Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 8 năm 2011
Số :  27.8 /2011/CV-BQT                  Kính gứi:  CÔNG TY CỔ PHẦN M&C
V/v: Khắc phục các tồn tại của Dự án khu căn hộ chung cư Mỹ Thuận.  

Khởi công xây dựng Dự án khu căn hộ cao tầng Mỹ Thuận tại P16-Q8 ngày 21/03/2004 do công ty cổ phần M&C làm chủ đầu tư, đến nay tháng 08/2011 Dự án vẫn chưa xong, do chưa hoàn chỉnh phần hạ tầng. Các hạng mục công trình chưa nghiệm thu không được bảo hành, bảo dưỡng đúng quy trình đã đưa hệ thống hạ tầng khu chung cư xuống cấp nhanh chóng, vấn đề nghiêm trọng là nhiều năm qua Cư dân chung cư buộc phải chịu đựng hít thở một môi trường không khí ô nhiễm rất hôi thối, nồng nặc, nặng nề, do bể chứa nước thải không đậy nắp, không được được xử lý, phân tuôn trào vượt khỏi thành bể.

Phúc đáp công văn 121/2011, BQT và đại diện Cư dân có ý kiến như sau:

I- Trả lời các nội dung công văn 121/2011

1) Các hạng mục hạ tầng còn lại của Dự án:

Giải toảbồi thường các hộ dân (QĐ 2046/QĐ-UB ngày 02/06/2003 của UBND Tp đã có nêu vấn đề này);

Hệ thống thoát nước qua khuôn viên công viên, công viên cây xanh và nhà trẻ mẫu giáo (hạng mục tồn tại của Dự án);

Xây dựng nhà trẻ mẫu giáo, xây dựng tường rào công viên  (hạng mục tồn tại của Dự án);

Sửa chữa và thay mới hệ thống đường ống thải, ống xả  (cần xem lại báo cáo khảo sát xây dựng CĐT đã phê duyệt; đây cũng là cơ sở để thực hiện các bước thiết kế xây dựng công trình  (Điều 8-NĐ 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004);

Bù lún, hút hầm cầu (cần xem lại báo cáo khảo sát CĐT đã phê duyệt);

Sửa chữa hai thang máy: trong thời hạn CĐT còn bảo hành;

  • Các nội dung trên là những tồn tại của Dự án, trách nhiệm CĐT.

2) Ban Quản trị sẽ thực hiện Quỹ bảo trì đối với Cư dân như sau:

Căn cứ QĐ số 10356/QĐ-UBND ngày 20/09/2010:  Công nhận Ban Quản trị nhà chung cư Mỹ Thuận;

Mức thu phí bảo trì:  Thực hiện Điều 51.b và c-NĐ 71/2010/NĐ-CP ngày 23/06/2010 của Chính phủ;

Nộp phí bảo trì:  Thực hiện Điều 20-QĐ 08/2008/QĐ-BXD ngày 28/05/2008 của Bộ Xây dựng;

Quản lý quỹ bảo trì:  Thực hiện theo Điều 20-QĐ 08/2008/QĐ-BXD ngày 28/05/2008 của Bộ Xây dựng;

 – Sử dụng quỹ bảo trì: Thực hiện theo Điều 19.2-QĐ 08/2008/QĐ-BXD ngày 28/05/2008 của Bộ Xây dựng;

3) Đề nghị Công ty CP M&C báo cáo công tác thu-chi Phí quản lý (Ban QL thu trực tiếp và nộp CĐT):

Thu phí quản lý:  Theo Điều 16.6-QĐ 08/2008/QĐ-BXD ngày 28/05/2008 của Bộ Xây dựng;

  Sử dụng phí quản lý:  Thực hiện theo Điều 17.1a, b-QĐ 08//2008/QĐ-BXD ngày 28/05/2008 của Bộ Xây dựng;

Báo cáo công khai phí quản lý: Thực hiện theo Điều 16.8-QĐ 08//2008/QĐ-BXD ngày 28/05/2008 của Bộ Xây dựng;

  • CĐT công khai thu phí QL (tất cả các nguồn thu) chưa đúng. Một số nội dung chi không thuyết phục. Đề nghị cung cấp chứng từ thu-chi năm 2010 để BQT kiểm tra đối chiếu.

4) Công tác bảo hành, bảo trì công trình xây dựng:

– Điều 74.2-Luật Nhà ở năm 2005 đã quy định rõ: “Trách nhiệm bảo hành là của CĐT đối với công trình xây dựng nhà ở để bán”.

– Điều 23.2-Luật Kinh doanh bất động sản 2006 đã quy định rõ: “Trong thời hạn bảo hành, bên bán có trách nhiệm sửa chữa, khắc phục những khiếm khuyết, hư hỏng của nhà, công trình xây dựng và bảo đảm các tiêu chuẩn chất lượng theo quy định của pháp luật hoặc theo thoả thuận trong Hợp đồng, kể cả các thiết bị công trình và các phần sử dụng chung của nhà chung cư”;

– Tại Điều 10-HĐ MBCH CĐT bảo hành (phần sở hữu riêng) căn hộ 24 tháng có thể được chấp nhận đối với trang thiết bị được lắp ráp, lắp đặt; riêng các hạng mục trong căn hộ được đấu nối với hệ thống sử dụng chung toà nhà chung cư như: trần, sàn, hệ thống nước xả, hộp gen, chống thấm CĐT phải bảo hành  theo Điều 74.2, Điều 74.4, Điều 74.4.a.-Luật Nhà ở.

Thời gian bảo hành nhà ở được tính từ ngày CĐT ký biên bản nghiệm thu nhà ở để đưa vào sử dụng, đối với nhà chung cư Mỹ Thuận là: không ít hơn 60 tháng

Công tác bảo hành nhà chung cư Mỹ Thuận được căn cứ trên cơ sở là hồ sơ bảo hành hạng mục công trình do nhà thầu thi công công trình, nhà thầu cung ứng thiết bị công trình lập.

Thời hạn bảo trì công trình xây dựng được tính từ ngày nghiệm thu đưa công trình xây dựng vào sử dụng cho đến khi hết niên hạn sử dụng theo quy định của nhà thầu thiết kế xây dựng công trình (Điều 32-NĐ số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 về quản lý chất lượng công trình xây dựng).

  • Đề nghị CĐT khắc phục các hạng mục chưa đạt yêu cầu chất lượng như: sàn tầng hầm; khe co giãn nước tuôn xối xả; các hộp gen thoát nước bị thấm mục; nâng tủ điện trung tâm tại tầng hầm (bị nước triều làm mục). Và có trách nhiệm bàn giao cho BQT nhà chung cư hồ sơ quy trình bảo trì công trình (quy trình này phải được CĐT thẩm định và phê duyệt quy trình bảo trì công trình trước khi nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng), để BQT theo dõi.

Thời hạn bảo hành công trình không thể tính song song với thời gian chúng tôi chờ CĐT thi công công trình phụ trợ của Dự án. Do vậy, hiện nay CĐT vẫn phải tiếp tục thực hiện công tác bảo hành công trình bù cho thời gian chờ thi công công trình phụ trợ. Dự án kéo dài không thuộc lỗi khách hàng mua căn hộ.

5)  CĐT đề nghị nộp tiền phí bảo trì theo quy định trong Điều 54 Luật Nhà ở:

Chúng tôi không thuộc đối tượng của Điều 54 Luật Nhà ở, và không có trách nhiệm thực hiện theo yêu cầu của CĐT;

6)  CĐT cho rằng nguồn kinh phí này (bù lỗ hàng tháng cho lực lượng lao động của Ban QL) phải được bù đắp  từ nguồn phí bảo trì  trong Hợp đồng mua bán căn hộ:

– CĐT cần xem lại Mục 2-Phụ lục 2-HĐ MBCH (do CĐT soạn);

– CĐT đã sai, và cần xem lại Điều 19.2-QĐ 08/2008/QĐ-BXD ngày 28/05/2008 của Bộ Xây dựng;

II- Một số đề nghị

1.   Ký lại HĐ MBCHCCTM theo quy định hiện hành:  Đề nghị CĐT thực hiện Điều 21-TT 16/2010/TT-BXD ngày 01/09/2010-Phụ lục số 16 (ban hành kèm theo TT số 16/2010/TT-BXD ngày 01/09/2010 của Bộ Xây dựng và Điều 8.2-HĐ MBCH (do CĐT soạn) khẩn trương xúc tiến việc ký lại HĐ MBCHCCTM với Cư dân theo nội dung nêu trên, để chuẩn bị cho việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ chung cư cho Cư dân.

2.  Đề nghị CĐT cung cấp danh sách khách hàng mua căn hộ, để Ban Quản trị nhà chung cư Mỹ Thuận thông báo đến Cư dân việc thực hiện nộp phí bảo trì vào quỹ bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư.

3.  BQT nhà chung cư Mỹ Thuận có trách nhiệm thực hiện đúng nội dung tại Điều 8.1-HĐ MBCH đối với việc Cư dân phải hoàn tất nghĩa vụ về nộp phí bảo trì phần sở hữu chung (sau khi CĐT hoàn tất thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ (được hiểu là NĐ số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009), trước khi CĐT giao giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ cho Cư dân.

Trên đây là nội dung BQT và đại diện Cư dân phúc đáp công văn số 121/2011/CV ngày 12-07-2011 do Công ty cổ phần M&C gửi BQT với nội dung nêu trên.

Trân trọng và kính chào ./-

 

Nơi nhận                                                                                      TM. BAN QUẢN TRỊ CHUNG CƯ

– Như trên                                                                                                                            TRƯỞNG BAN

– Thanh tra Q8

– P.QLĐT Q8                                                                                                                                              (Đã ký)

– UBND P16

– Lưu                                                                                                                                                 Đặng Thị Ngọc Yến

 

 

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: