BIÊN BẢN HỘI NGHỊ NHÀ CHUNG CƯ MỸ THUẬN NHIỆM KỲ 2010 – 2013


HỘI NGHỊ NHÀ CHUNG CƯ MỸ THUẬN

Tp. Hồ Chí Minh, ngày11/07/2010

BIÊN BẢN HỘI NGHỊ NHÀ CHUNG CƯ MỸ THUẬN
NHIỆM KỲ 2010 – 2013

I. KHAI MẠC HỘI NGHỊ NHÀ CHUNG CƯ

Vào lúc 20:00 ngày 11/07/2010 tai sảnh B Chung cư Mỹ Thuận Phường 16 Quận 8, hội nghị nhà chung cư Mỹ Thuận đã được tiến hành liền kề với hội nghị nhân dân,

Ông Nguyễn Đức Dũng, thay mặt Ban Tổ Chức tuyên bố khai mạc, giới thiệu thành phần tham dự, trình hội nghị thông qua  chương trình, qui chế làm việc tại hội nghị nhà chung cư và báo cáo kết quả tham dự của các cư dân, tóm tắt như sau:

–          Tổng số căn hộ chung cư Mỹ Thuận: 274 căn

–          Tổng số chủ sở hữu (người sử dụng): 274 người

–          Số chủ sở hữu (hoặc người sử dụng) đã đăng ký tham dự: 152 người, chiếm tỉ lệ 55,45 %

Lơ A: 36/ 86 người, chiếm tỉ lệ 41,86 %

Lơ B: 58/ 102 người, chiếm tỉ lệ 56,86 %

Lơ C: 58/ 86 người, chiếm tỉ lệ 67,45 %

Như vậy, hội nghị nhà chung cư Mỹ Thuận được tổ chức không trái với pháp chế hiện hành.

Đồng thời, xin ý kiến biểu quyết của hội nghị về Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn.

* Chủ Tịch Đoàn  gồm có 03 người:

1. Ông Nguyễn Đức Dũng, 801A
2. Ông Huỳnh Văn Đoan, 906C
3. Bà  Đặng Thị Ngọc Yến, 205B

* Thư Ký Đoàn gồm có 01 người :

1. Bà NGUYỄN THỊ THÁI HÀ, 808C

Hội nghị đã biểu quyết thông qua chủ tịch đoàn và thư ký đoàn bằng phiếu biểu quyết

* Hội nghị chào mừng sự tham dự của các vị khách mời:

1. Bà Bùi Thị Kim Hương, P. Chủ tịch UBMTTQ Phường 16, quận 8
2. Ông Nguyễn Minh Thông, Đại diện cấp ủy KP6, quản lý 3 tổ dân phố của chung cư
3. Ông Võ Hoàng Thọ, Trưởng Ban điều hành Khu phố 6
4. Bà Lê Thị Hồng Thủy, thành viên Ban điều hành khu phố 6
5. Bà Nguyễn Thị Ngọc Thủy, phụ trách dân số – KHH gia đình – Trẻ em
6. Ông Trần Đức Thuận –  Công An Khu Vực, Phường 16, Quận 8
7. Ông Hoàng Mạnh Sơn – Đại diện chủ đầu tư ( Cty CP M&C)
8. Ông  Bùi Công Vũ – Đại diện Ban quản lý chung cư Mỹ Thuận

II. NỘI DUNG HỘI NGHỊ NHÀ CHUNG CƯ

Sau khi được Hội nghị biểu quyết chấp thuận, Chủ Tịch Đoàn đã điều hành Hội nghị theo chương trình đã định.

1. Mở đầu, Bà Đặng thị Ngọc Yến, thay mặt Chủ tịch đoàn, công bố nội dung các văn bản pháp chế liên quan đến hội nghị nhà chung cư

–          Quyết định 08/2008/QĐ-BXD ngày 28/05/2008 của Bộ Xây Dựng v/v ban hành qui chế quản lý sử dụng nhà chung cư ;

–          Phiếu chuyển số 05/2010 của UBND Q. 8 đồng ý tổ chức Hội nghị Nhà Chung cư Mỹ Thuận

1. Tiếp đó, Ông Huỳnh văn Đoan, thay mặt Chủ tịch đoàn, trình hội nghị thông qua “Dự thảo qui chế đề cử, ứng cử thành viên Ban Quản Trị”. Hội nghị đã biểu quyết chấp thuận 100% bằng phiếu biểu quyết (báo cáo đính kèm)
2. Ông Nguyễn Đức Dũng, thay mặt Chủ tịch đoàn, thực hiện chương trình bầu cử

–          Ứùng cử : Không có ai ứng cử.

–          Đề cử : Không ai có ý kiến, Chủ tịch đoàn đề cử danh sách ứng viên Ban Quản Trị 8 người để bầu 6 người . Danh sách bầu cử đã được hội nghị đã biểu quyết chấp thuận 100% bằng phiếu biểu quyết, cụ thể như sau :

STT    HỌ VÀ TÊN        Năm sinh    Căn hộ    T/độ chuyên môn  Đ/vị công tác

01     HUỲNH VĂN ĐOAN     1942    906C       Nhà báo                     Đã nghỉ hưu
02    NGUYỄN ĐỨC DŨNG    1957    801A       CN kinh tế     Cty CP Xi Măng HàTiên1
03      NGUYỄN XUÂN HẢI  1962    808C        XNK                  Cty XNK Bắc Giang
04     NGUYỄN PHƯỚC KIỆT 1950  301B         Kỹ sư  Điện tử          Đã  nghỉ hưu
05      BÙI MẠNH TÌNH         1963    302B        Luật sư               VPLS Thiên Lộc
06      NGUYỄN NHƯ TRỰC  1956    703C       Kỹ sư  Xây Dựng   Lương Tài Group
07     NGUYỄN TUẤN VIỆT  1975   404C        Đại học Báo chí      Bộ Công An
08     ĐẶNG THỊ NGỌC YẾN  1955   205B        Đại học Y Dược    Sở LĐ-TBXH, TT TDP66

–          Ông Nguyễn Đức Dũng, thay măt Chủ tịch đoàn, giới thiệu danh sách Ban bầu cử gồm 06 người. Danh sách ban bầu cử đã được hội nghị đã biểu quyết chấp thuận 100% bằng phiếu biểu quyết, cụ thể như sau :

* Ông Ngô Đình Luyện – 803C, Trưởng Ban
* Ông Trần Xuân Vũ – 402A
* Ông Vũ Đình Châu Huy – 608C
* Ông Bùi Hoàng Lang – 305B
* Ông Đặng Thanh Liêm – 402C
* Bà Phạm Quỳnh Anh – 408C

1. Ông Ngô Đình Luyện – Trưởng Ban bầu cử , trình hội nghị thông qua“Dự thảo thể lệ bầu cử” bằng phiếu biểu quyết. Hội nghị đã quyết định số lượng thành viên Ban Quản Trị là 07 người, gồm 01 Trưởng Ban, 02 Phó Ban và 04 thành viên. Trong đó :

–             01 người do chủ đầu tư (Cty M&C) đề cử, sẽ làm Phó Ban quản trị đương nhiên
–             06 thành viên do Hội nghị nhà chung cư bầu . Dự kiến danh sách bầu cử thành viên Ban quản trị là 08 người để bầu 06 người.

Ban bầu cử phát và thu phiếu bầu để kiểm phiếu tại căn hộ 305B:

5. Trong khi ban bầu cử làm việc, hội nghị tiếp tục được tiến hành với các nội dung sau:

1. Báo cáo tình hình quản lý hoạt động tại hội nghị nhà chung cư  do Ông Nguyễn Đức Dũng, thay mặt chủ tịch đoàn, trình bày. (báo cáo đính kèm)
2. Phát biểu của Chủ đầu tư

–           Cty M&C hoan nghênh cư dân tổ chức bầu Ban Quản trị mới, hy vọng BQT mới sẽ phối hợp tốt hơn với Cty trong việc giải quyết các vấn đề tồn tại

–           Về nhà trẻ: Việc giải tỏa được căn hộ của bà Lan trước Tết để xây nhà trẻ là thiện chí của Cty. Sau đó Cty đã liên hệ với UBND Q. 8 về thiết kế nhà trẻ quy mô 3 tầng phục vụ chung cho cả các cư dân lân cận (theo đề nghị của UBND Q8). Hiện Cty đã xin được giấy phép xây dựng của Sở Xây Dựng, đang lập dự toán để trình UBND Q. 8.

–           Về công khai thu chi phí quản lý: Cty đã niêm yết chi tiết khi trình cư dân tăng phí từ 200.000đ/tháng lên 300.000đ/tháng

–           Xử lý nước thải: Cty đã biết và đã sửa chữa lớn 1 lần, nay lại bị hư hỏng do có nhiều rác thải . Đang nhờ 1 đơn vị tư vấn để xử lý tiếp.

1. Thảo luận, phát biểu ý kiến của cư dân

–           Cty đã có giấy phép xây dựng hợp pháp từ trước khi xây dựng hay không? Nếu có giấy phép rồi thì sao lại có phát sinh, UBND Q. 8 chỉ là cơ quan hành chính, không đủ thẩm quyền giải quyết? Theo hợp đồng, 6 tháng sau phải có giấy tờ. Cty giải quyết tồn tại này như thế nào?

–           Trả lời: Cty có giấy phép xây dựng, nhưng chỉ ghi nhà trẻ & công viên 350m2 chứ không có hướng dẫn chi tiết. Sau khi giải tỏa xong Cty M&C mới làm thiết kế chi tiết.

–           Ông Vũ (Ban Quản lý) nói là Cty M&C sẽ có đường dây để lo được sổ hồng cho cư dân mà không cần hoàn thành các công trình phụ, như vây là đường dây chui phải không?

Trả lời: Nếu có đường dây chui thì đại diện Cty đã không đứng đây hôm nay.

–           Từ năm 2005 đến nay Cty M&C chỉ công khai thu chi duy nhất 1 lần do áp lực của dân cư,. Đề nghị làm rõ chi phí 300.000đ/tháng là sử dụng cho những vấn đề gì?  Đề nghị hàng tháng Cty phải công khai thu chi phí quản lý chung cư  theo tiêu chuẩn kế toán cho Ban quản trị và dán thông báo ở cả 3 lô.

Trả lời: Đồng ý về công khai thu chi hàng tháng

–          Nước máy sinh hoạt hàng ngày không được sạch, bị ô nhiễm. Cần xúc rửa lại các bồn chứa.

Trả lời : Việc xúc rửa bồn nước sẽ gây mất nước ít nhất 3 ngày, ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt cư dân. Đang tìm giải pháp khắc phục.

–          Ban quản lý cho bơm nước thải lên mặt đường nhất là khi trời mưa. Hầm chứa nước thải bị nứt toác, gây mùi hôi thối ở ham để xe, nhiều nhất ở lô C, không loại trừ khả năng gây cháy nổ dưới hầm để xe do khí mêtan.

Trả lời : Nhà chung cư bị lún nên hệ thống ống dẫn nước thải bị nứt vỡ, sút mối nối, gây rò rỉ rất nhiều, nên buộc phải bơm lên phòng cháy nổ làm hỏng cả hệ thống điện. Đã sửa chữa, vá lại và hút chất thải 1 lần hết 250 triệu nên cũng tạm ổn.  Còn mùi hôi có lẽ do thiết kế, xin ghi nhận lại  lại để trả lời sau. Trước mắt cần sửa chữa và lắp lại các quạt hút sao cho thông thoáng tránh cháy nổ và giảm thiểu mùi hôi thối ở hầm để xe.

–       Anh Vũ đang chiếm dụng nhà sinh hoạt cộng đồng trên tầng áp mái lô B, anh Tâm (đội trưởng bảo vệ) cũng vậy. Thông báo thường bị xé, hòm thư chưa được thực hiện.

–       Trả lời :  Tầng áp mái là khu kỹ thuật chứ không phải nhà sinh hoạt cộng đồng, Cty có thỏa thuận cho anh Vũ và anh Tâm ở tạm, chứ không phải  bị chiếm dụng. Sẽ thực hiện các hòm thư , làm bảng thông báo có lưới hay kính để tránh bị xé.

–       Các ý kiến và chất vấn còn rất nhiều, khó có thể giải quyết rốt ráo khi đã khuya. Các cư dân  sẽ góp ý bằng phiếu góp ý gởi cho Ban quản trị tổng hợp bàn bạc với chủ đầu tư để giải quyết.  Các vấn đề bức xúc như nước sinh hoạt, nước thải, mùi hôi thối sẽ được quan tâm giải quyết trước.

6. Ban bầu cử công bố kết quả kiểm phiếu:  Biên bản đính kèm

* Tổng số phiếu Ban bầu cử phát ra:     148      phiếu
* Tổng số phiếu Ban bầu cử thu về:       148      phiếu
* Số phiếu hợp lệ:                                         147      phiếu
* Số phiếu không hợp lệ:                            01      phiếu

Kết quả kiểm phiếu:  Số phiếu tín nhiệm từ cao đến thấp như sau :

STT               HỌ VÀ TÊN                SỐ PHIẾU BẦU           TỈ LỆ             Ghi chú

1           ĐẶNG THỊ NGỌC YẾN         141/147             95,92%          Trúng cử
2           NGUYỄN TUẤN VIỆT         138/147             93,88%          Trúng cử
3           BÙI MẠNH TÌNH                 107/147            72,79%          Trúng cử
4           NGUYỄN PHƯỚC KIỆT       103/147             70,07%        Trúng cử
5           NGUYỄN NHƯ TRỰC          102/147             69,39%         Trúng cử
6           NGUYỄN ĐỨC DŨNG          101/147             68,71%          Trúng cử
7          NGUYỄN XUÂN HẢI           97/147               65,99%                –
8           HUỲNH VĂN ĐOAN           94/147               63,95%                –

7. Ban Quản Trị mới ra mắt và phát biểu ý kiến

8. Hội nghị đã biểu quyết thông qua biên bản hội nghị nhà chung cư do thư ký hội nghị trình bày

III. BẾ MẠC

Ông Nguyễn Đức Dũng (thay mặt chủ tịch đoàn) đã tổng kết và bế mạc hội nghị.

Hội nghị nhà chung cư Mỹ Thuận đã kết thúc tốt đẹp vào lúc 22 giờ cùng ngày.

TM. THƯ KÝ ĐOÀN                                                    TM. CHỦ TỊCH ĐOÀN

Nguyễn Thị Thái Hà                                                  ĐẶNG THỊ NGỌC YẾN

Advertisements

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: